Reciclare & Valorificare

Ești aici: Acasă / Reciclare & Valorificare
Reciclarea este definită ca fiind orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere.

Prin reciclare, ambalajele reprocesate se transformă în produse noi. Astfel, se previne pierderea unor materiale posibil folositoare și se reduce consumul de materii prime utilizate. Ambalajele reciclabile provin din surse multiple, gospodării individuale, operatori economici, instituții. Ambalajele reciclabile sunt hârtia, cartonul, metalul, plasticul și sticla. Pentru a facilita procesarea, ambalajele reciclabile nu trebuie să fie contaminate și amestecate cu alte categorii de deșeuri. Valorificarea este operațiunea care are drept rezultat principal, faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

De ce să reciclăm?

 • Reciclarea reprezintă un efort minim din partea consumatorilor;
 • Reducerea cantității de deșeuri depozitată;
 • Conservarea resurselor naturale și protejarea mediului;
 • Reducerea poluării solului, apei, aerului ;
 • Protejarea sănătății populației;
 • Păstrarea unui mediu curat.

Învățăm să colectăm separat deșeurile în vederea reciclării și valorificării

Un rol important în gestionarea optimă a deșeurilor îl au locuitorii județului Timiș, care au sarcina de a colecta separat deșeurile produse în propria gospodărie. 

Colectarea separată este definită ca fiind colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

Deşeurile reprezintă o problemă serioasă de natură socială, economică şi de mediu. Dezvoltarea urbanistică, industrializarea şi nivelul de trai al populaţei încurajează producţia şi consumul, generând astfel cantităţi tot mai mari de deşeuri. Legislaţia UE şi legislaţia românească încurajează gestionarea sustenabilă a deşeurilor, prin reciclare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje. 

Colectare separată  de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de plastic, recipiente;

Cum colectăm separat:

 • Identificăm categoria de deșeu; 
 • Separăm deșeurile  la locul de generare ;
 • Golim recipientul complet de conținut și îl clătim;
 • Pliem, turtim, strivim deșeurile de ambalaje pentru a folosi la maxim capacitatea pubelei/sacului;
 • Introducem deșeul în recipientul destinat;

Deșeuri de ambalaje care pot fi reciclate. Recipientul destinat pentru precolectarea separată

Doar deșeuri reciclabile!

HÂRTIA, CARTONUL

Hârtia și cartonul au nevoie de un timp mult mai scurt pentru biodegradare şi poluează mediul mai puţin prin comparație cu alte tipuri de deșeuri.

Totuși, efectele dezvoltării industriei celulozei şi hârtiei, care implică defrișări masive de păduri, sunt dezastruoase pentru mediul înconjurător, consecințele cele mai grave regăsindu-se în calitatea tot mai slabă a aerului pe care-l respirăm.

Astfel, devine foarte important să reciclăm hârtia și cartonul pentru a salva copacii atât de prețioși pentru natură și om şi, totodată, pentru a economisi resursele care se consumă în industria celulozei. 

De reținut că reciclarea hârtiei  și cartonului depinde foarte mult de calitatea deşeurilor colectate. Dacă sunt umede sau murdare de grăsime, deșeurile de hârtie și carton nu se mai pot recicla. De aceea, se recomandă să ținem cont ca deșeurile colectate împreună să nu-și compromită reciproc șansa de reciclare. Deșeurile colectate împreună cu hârtia (metalul, plasticul, carton) trebuie astfel curățate și uscate înainte de a fi depuse în recipient.

METAL

Extragerea minereurilor presupune intervenţia masivă în peisajul natural, care poate fi afectat ireversibil, cu consecințe pe termen lung asupra sănătății omului și naturii.

Metalele se pretează foarte bine la reciclare, campion fiind aluminiul, reciclabil 100%. 

Avantajele reciclării metalelor sunt multiple: 

 • se reduce cantitatea de deşeuri ce urmează a fi adusă în depozitele conforme şi, implicit, costurile de operare, cu consecințe benefice în factura cetățenilor; 
 • se economisește energia pentru fabricare între 74% și 95%  față de realizarea aceluiași produs din resurse primare;
 • se prelungește durata de viață a zăcămintelor epuizabile;
 • se protejează natura și sănătatea locuitorilor planetei;
 • prețul metalelor pe piața deșeurilor este motivant pentru cei ce-l colectează pentru valorificare

PLASTICUL

Plasticul nu este un deşeu biodegradabil și, din acest motiv, este nociv pentru mediu și oameni, durata sa de descompunere, în funcție de compoziție, fiind de sute sau mii de ani. Rămas în natură, contaminează solul, apa și aerul, cu aceleași efecte nocive asupra sănătății populației, cât și a florei și faunei.

Plasticul, nereturnat, nedepozitat corespunzător sau nevalorificat, pot contamina și afecta evoluția ecosistemului. 

Depozitarea sau distrugerea plasticului presupune costuri însemnate, soluţia optimă fiind reciclarea şi reintroducerea lui ca materie primă în industrie. 

Unele produse, cum sunt ambalajele pentru alimentele tip snack, pot fi confundate cu aluminiul, dar ambalajele conţin obligatoriu indicaţii referitoare la reciclare.

În județul Timiș, deșeurile din hârtie, carton, plastic, metal se colectează în pubela galbenă/sacul galben şi se sortează ulterior, în instalaţiile de sortare din județ.

Este interzisă depozitarea altor categorii de deșeuri!

Clopotul verde pentru ambalaje de sticlă!

Se pot depozita doar ambalaje de sticlă de la băuturi răcoritoare, alcoolice, borcane!

Este interzisă depozitarea altor categorii de deșeuri!

Sticla a devenit un material ieftin, fiind folosită foarte des ca ambalaj. Este, de altfel, cel mai sănătos ambalaj pe care îl găsim în industria de consum.

Sticla se obţine prin amestecul a patru ingrediente: nisip, sodă, calcar şi aditivi (fier, crom şi cobalt pentru culoare, plumb pentru modificarea indicelui de refracţie, aluminiu pentru durabilitate şi bor pentru îmbunătăţirea proprietăţilor termice).

Sticla are nevoie de o perioadă foarte lungă de timp pentru a se descompune în natură. Din fericire, soluția salvatoare este reciclarea ei, având avantajul că procedeul se poate repeta la nesfârşit fără ca produsul să-şi piardă din calităţi.

Există, de asemenea, avantajul că reciclarea sticlei reduce semnificativ cererea de materie primă, precum și consumul de energie necesar producerii ei.

Chiar dacă materia primă pentru sticlă se găsește din abundenţă, este nevoie de cariere pentru a fi extrasă, ceea ce are un impact negativ puternic asupra naturii, un motiv în plus pentru sporirea eforturilor de reciclare. 

Ambalajele de sticlă pot fi refolosite în mod repetat în gospodării, dar și returnate în vederea folosirii lor, din nou, ca ambalaje. Sticla este un material ideal pentru păstrarea alimentelor, obiectele de depozitare produse din sticlă având avantajul că sunt ușor de spălat şi dezinfectat înainte de folosire, iar materia primă din care sunt făcute nu atacă sănătatea utilizatorilor întrucât nu emană în timp toxine, ca în cazul recipientelor din plastic. 

Recomandăm deci punerea accentului pe reciclarea preponderentă a recipientelor de sticlă deteriorate (adică a cioburilor) și refolosirea repetată a ambalajelor rămase intacte. Spre exemplu, este inutil să achiziționăm borcane noi pentru conservele făcute în casă (murături, dulceață, siropuri etc.) dacă avem deja în cămară recipientele recuperate după golirea conținutului produselor alimentare comercializate în ambalaje de sticlă. 

Pentru sănătatea noastră și economii la bugetul familiei, e preferabil să căutăm pe rafturi produsele de consum ambalate în recipiente de sticlă. Efectele benefice se vor vedea în timp, pe termen lung. 

În județul Timiș, sticla se colectează separat, prin aportul voluntar al cetățenilor, în recipiente tip clopot amplasate în locuri special amenajate în localități.