Ierarhia deșeurilor

Ești aici: Acasă / Ierarhia deșeurilor

Aplicarea ierarhiei deșeurilor are ca scop încurajarea acțiunii în materie de prevenire a generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

Prevenire
Măsură luată înainte ca, un material sau un produs să devină deșeu. Prin prevenire se reduce: cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora;  impactul negativ al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației;  conținutul de substanțe nocive al materialelor și produselor; 

Reutilizare
Operațiune prin care produsele sau materialele care nu au devenit deșeuri sunt utilizate din nou;
Reciclarea este orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere;

Valorificare
Operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

Eliminare
Operațiune care nu este de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie.