Despre noi

Ești aici: Acasă / Despre noi

Asociația s-a constituit în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ- teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de dezvoltare).

Viziune

Calitatea vieții cetățenilor județului Timiș îmbunătățită, un mediu mai curat și sănătos, datorită unui sistem eficient și sustenabil de gestionare al deșeurilor.

Misiune

Modernizarea și dezvoltarea Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul Timiș, în vederea îmbunătățirii serviciului de salubrizare, a calității vieții, conservării și protejării mediului, precum și atingerea țințelor de reciclare.